Incercom

Istoria

Institutul de cercetări ştiinţifice
"INCERCOM" Î.S.

Istoria institutului începe de la înfiinţarea din 4 decembrie 1962 a Trustului Tehnologic de Proiectare „Orgstroi”, după care în urma nenumăratelor reorganizări din 1 ianuarie 1995 a fost înfiinţată Întreprinderea de Stat - Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”, sigla sub care este cunoscut pînă în prezent.
În prezent INCERCOM este un simbol al cercetării în construcţii din Rep. Moldova.
De la înfiinţarea sa, institutul s-a dezvoltat continuu, fiind cunoscut în ţară pentru: elaborarea de normative, reglementări, coduri practice şi agremente în construcţii; încercări şi măsurători de laborator; consultanţă şi expertize pentru construcţii; baza specializată de date în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii. În cadrul structurii actuale, INCERCOM acoperă majoritatea domeniilor de activitate de cercetare specifice sectorului construcţiilor.
Institutul editează şi publică Monitorul Construcţiilor , sub autoritatea Ministerului de Construcţii şi Dezvoltării Teritoriului. Monitorul Construcţiilor cuprinde reglementări tehnice pentru proiectarea, avizarea, execuţia şi utilizarea construcţiilor.