Incercom
Untitled Document

Pentru  atestarea tehnico-profesională solicitantul  prezintă  Organului  naţional de dirijare  în construcţii ( Ministerul construcţiilor)  următoarele  documente:

  • Cererea solicitantului  (conform modelului aprobat de Organului  naţional)
  • Copia buletinului de identitate
  • Copia diplomei de absolvire a instituţiei de învăţămînt  sau de titlu ştiinţific
  • Copia carnetului de muncă sau a contractelor de muncă
  • Copia autorizaţiei  pentru instalaţii de gaze sau de electrician  autorizat
  • Două recomandări – de la întreprinderile (instituţiile) în care a activat, sau a unor  specialişti  atestaţi  în domeniul corespunzător
  • Lista celor mai importante lucrări executate , aprobată de întreprinderea în care îşi desfăşoară activitatea
  • Copia Certificatului de perfecţionare tehnico-profesională
  • Două fotografii 3x4
  • Adeverinţă medicală Formularul – 086 e (pentru persoane cu vîrsta după 65 ani)

  Informaţii  suplimentare : tel: 77 – 97 – 00;  tel/fax 77 – 69 – 47 ; E mail: cpincercom@mail.md; cpincercom@mail.ru